Werking

Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar naast een goede verzorging van het kind ook wordt gestreefd naar een sfeer van warmte en creativiteit, zodat kinderen zich op hun gemak voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt ook uitgegaan van het eigen tempo van het kind, gebaseerd op respect voor de eigenheid van het kind.

Bij zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak stellen we hoge kwaliteitsnormen, we zijn onze klanten zeer dankbaar opdat ze de toegevoegde waarde van ons kinderdagverblijf weten te waarderen. Wij streven naar continue kwaliteitsverbetering om de kwaliteit optimaal te kunnen waarborgen.

Aurélie Ruta, natuurlijk persoon, ondernemingsnummer 0844.004.522
Vicky Evens, natuurlijk persoon, ondernemingsnummer 0844.661.845
maatschappelijke zetel: Leugstraat 84
2630 Aartselaar

zelfstandig kinderdagverblijf Kwaak Kwaak
2630 Aartselaar, Leugstraat 84
0495/74 98 01
0498/17 39 45

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
telefoonnummer Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100
via het contactformulier op de website van Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

In geval van een noodgeval kan u steeds onmiddellijk telefonisch contact opnemen.
Bij voorbeeld:
 • uw kind heeft een besmettelijke ziekte opgelopen en u wil dit zo snel mogelijk laten weten
 • u stelt vast dat uw kind zich zorgwekkend anders gedraagt of verwondingen heeft opgelopen
 • ...

Bij eventuele verdere opvolging van het noodgeval kan de communicatie verder over email verlopen, indien de informatie niet dringend is.

Aurélie: 0495/749.801
rutaaurelie@gmail.com

Vicky: 0498/173.945
evensvicky@gmail.com

Participatie van de ouders wordt zeker in dank aanvaard en zal het welzijn van uw kindje alleen maar bevorderen. Wanneer u 's morgens uw kindje brengt, gelieve ons dan zeker op de hoogte te stellen van alle zaken die van belang kunnen zijn (bvb. uw kindje heeft slecht geslapen of de avond voordien niet willen eten, u merkt net dat uw kindje een vuile pamper heeft, uw kindje heeft een nieuw woordje bijgeleerd, …). Bij het afhalen van uw kindje wordt u steeds geinformeerd over het verloop van de dag, de menu van het middagmaal wordt in het heen en weer schriftje geschreven, eventuele bijzonderheden die zich voorgedaan hebben worden besproken.
Volgende zaken gebeuren ook steeds in overleg met de ouders:

 • potjestraining
 • zindelijkheidstraining
 • overschakeling van voeding (van flesvoeding naar vaste voeding, van gemixte voeding naar stukjes, van fruitpap naar stukken fruit)

Heeft u verder nog ideeen of bemerkingen, laat het ons zeker weten, het kan de kwaliteit van de opvang alleen maar bevorderen.

Kwaak Kwaak vindt dat kinderopvang een belangrijke plaats inneemt in het leven van jonge kinderen.Het levert een bijdrage aan hun ontwikkeling, opvoeding en verzorging.

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen karakter en eigen mogelijkheden. Elk kind heeft het recht om te zijn zoals het is. De manier waarop een kind zich ontplooit en het tempo waarin dit gebeurt, zijn mede afhankelijk van de omgeving van het kind: de mensen en de wereld om hem heen. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind zowel veiligheid als geborgenheid nodig. Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak wil kinderen in groepsverband helpen opvoeden tot zelfstandige personen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzen.

Wij zijn volop aan het werken aan ons nieuwe kwaliteitshandboek. Als jullie wensen om deze in te kijken mag je hem altijd vragen aan de verantwoordelijke.

Openingstijden:

Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak is geopend van maandag tot vrijdag van 7 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds.
Vakanties worden schriftelijk en op voorhand meegedeeld.

U kan uw kindjes binnen de openingsuren komen halen en brengen.
Wij vragen u echter om dit niet te doen tussen 11 uur en 14 uur aangezien dan de meeste peutertjes een middagdutje doen.

Als het kindje niet door de ouders kan worden afgehaald, vragen wij u ons dit op voorhand en schriftelijk via het heen-en-weer-schriftje mee te delen.
Dit staat ons toe problemen te voorkomen en voor een maximale veiligheid van uw kindje te zogen.

Bij afhaling van uw kindje na 18 uur (sluitingstijd) zal een bedrag van €7 per begonnen kwartier aangerekend worden. Bij herhaaldelijke laattijdige afhaling kan besloten worden dat uw kindje niet langer wordt opgevangen in ons kinderdagverblijf.

Ouders hebben tijdens de openingsuren het recht om alle ruimtes waar hun kind verblijft, te bezichtigen.

Veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsingen

Uw kindje blijft steeds ter plaatse op de opvanglocatie.

Een dagje bij Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak start reeds in de inkomhal: daar worden de jasjes opgehangen en de schoentjes uitgedaan. Ook die van mama en papa! Zo blijft onze speelruimte proper.
Wij vragen de ouders dus ook om pantoffels voor hun kindje mee te brengen, voorzien van een naamlabeltje.

Voor kindjes die nog niet gegeten hebben bij hun aankomst 's morgens wordt een ontbijt voorzien door ons. Omdat we rekening moeten houden met de andere kindjes eindigt het ontbijt ten laatste om 8 uur 30.

Voor de allerkleinsten geldt geen vaste dagindeling. We volgen zoveel mogelijk, in de mate van het mogelijke, het schema dat de ouders aangeven en volgen de individuele behoefte van het kindje. Toch vragen wij u om de eerste voeding (ontbijt) thuis al te geven voor uw kindje naar de opvang komt.

Ook voor de oudere kindjes wordt er zoveel mogelijk gekeken naar de individuele behoefte van het peutertje, min of meer binnen volgende dagindeling:

De kindjes worden binnengebracht, krijgen ontbijt. Vrij spelen of onder begeleiding knutselen, zingen, dansen...
Tijd voor een gezond tussendoortje: rijstwafel of een stukje fruit, een bekertje verse groentesoep
Warme maaltijd met verse groenten en vis of vlees
Dutjestijd, waar ieder kind van een vast bedje kan genieten
Vers fruit of een fruitkaasje
Na het fruit vrij of gericht spelen tot mama of papa komt
Voor de kindjes die laat blijven wordt er nog een boterhammetje met een bekertje groentesoep voorzien.

Van zodra het weer het toelaat wordt er ook regelmatig buiten gespeeld. Wij zien erop toe dat de kindjes steeds goed beschermd worden tegen het zonnetje of lekker ingepakt tegen de wind. Zorg er dus steeds voor dat kleding en schoenen aangepast zijn aan het seizoen, en denk erom dat de kindjes wel eens vuil kunnen worden.

Zorg ook steeds voor reservekleding: kindjes spelen en morsen, zo worden ze groot. En ook tijdens de zindelijkheidstraining zal er zeker wel eens een ongelukje gebeuren. Voorzie tijdens deze periode voldoende reservekledij en onderbroekjes, en let erop om aangepaste kledij aan te doen: geen salopetten, riemen of knopen maar gemakkelijke broeken met een elastiek.
De eigen spulletjes worden apart bewaard in hun kastje.
Alles dient wel voorzien te zijn van een naamlabel, zodat er geen spulletjes verloren gaan.

De kindjes worden regelmatig verschoond. Om u vrij te laten bij de keuze van de luiers dient u zelf luiers mee te brengen voor uw kindje; deze worden door ons niet voorzien.

Breng een pak luiers mee en vermeldt hierop de naam van uw kindje; wij volgen op of er steeds voldoende voorraad is.

Flesvoeding wordt door de ouders zelf meegegeven. Houd poeder en water gescheiden aub, want de flesjes worden bereid vlak voor ze gegeven worden. Gelieve op de flesjes en poederdoosjes de naam van het kindje te vermelden. Voorzie voor alle melkvoedingen steeds een reservefles voor onvoorziene omstandigheden.
Dieetvoeding (alles wat van ons menu afwijkt) wordt door de ouders zelf meegebracht.
Uw kindje dient zonder problemen en op een normaal ritme van een flesje te kunnen drinken. Zolang uw kindje dit niet kan, kan het niet naar de opvang komen.

Voor de warme maaltijden wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van verse ingrediënten: veel groentjes met aardappeltjes, pasta, rijst en vis of magere vleessoorten.

Kinderen worden gestimuleerd in het zelfstandig eten en drinken uit een beker zonder tuit.
We beginnen met vaste voeding wanneer de ouders het startsein geven.
Dit geldt trouwens ook voor de zindelijkheidstraining of de potjesgewenning.

Wij hopen uiteraard met u dat dit zo weinig mogelijk gebeurd. Onder bepaalde voorwaarden zal u evenwel niet terecht kunnen voor de opvang van uw kindje, dit om de gezondheid van onze andere opvangkindjes niet in gevaar te brengen.

Dit is zo als uw kindje last heeft van:

 • Koorts, dit is als de lichaamstemperatuur meer dan 38,5 °C bedraagt
 • Kinderziektes
 • griep
 • hoofdluis
 • hersenvliesontsteking
 • geelzucht
 • Diarree en/ of overgeven

wanneer uw kindje afwezig zal zijn door ziekte, moet u Kwaak Kwaak hiervan verwittigen voor 9 uur 's morgens.

Diezelfde dag dient u ons op de hoogte te brengen van de vermoedelijke duur van de ziekteperiode. Bij meer dan 5 dagen niet verwittigde afwezigheid wordt uw kindje uitgeschreven en komt deze plaats vrij.

Als uw kindje gedurende de dag ziek wordt, zullen wij in de eerste plaats één van de ouders opbellen. De ouders zorgen er dan voor dat hun kindje zo snel mogelijk kan worden opgehaald.

Medicatie wordt enkel toegediend op voorschrift van een dokter. Daarom is het belangrijk dat u steeds een dubbel afschrift vraagt voor het kinderdagverblijf. Let erop dat dit attest steeds duidelijk de naam van het kind vermeldt, de hoeveelheid en het tijdstip van inname.

In geval van een ongeluk zullen wij zelf eerste hulp toepassen en indien nodig naar een kinderarts of ziekenhuis rijden.

De ouders worden uiteraard onmiddellijk op de hoogte gebracht. Het is daarom van het grootste belang dat u alle informatie doorgeeft aangaande de telefoonnummers waar u gedurende de dag te bereiken bent. Ook elke wijziging hiervan dient doorgegeven te worden.

Na onderling overleg wordt er samen een datum afgesproken voor een wendagje voor je kindje, dit zonder ouders. We doen dit om een beter beeld te kunnen vormen van hoe uw kindje reageert op de nieuwe omgeving, mensen,… We vragen ook om te komen van ongeveer 10.00 u tot 13.00 u zodat wij ook al eens een voeding kunnen geven om te zien hoe dit loopt, dit is zeker belangrijk bij kindjes die borstvoeding hebben gehad of nog krijgen.
De ouders mogen natuurlijk, samen met hun kindje, op voorhand al eens komen kennismaken met het team.

Voor elk kind wordt er een inlichtingenfiche bijgehouden met belangrijke gegevens over het kind. De informatie in de inlichtingenfiche bevat onder andere het adres, telefoonnummers van de ouders (bereikbaarheid tijdens de werkuren), gegevens van de dokter, medische gegevens (welke kinderziekten zijn al doorgemaakt, zijn er bepaalde allergieen), slaapgewoonten, eetgewoonten. U heeft te allen tijde het recht de inlichtingenfiche van uw kind in te kijken en te verbeteren. Op de inlichtingenfiche moet ook steeds worden genoteerd wie het kindje brengt en komt halen.

In de kinderopvanglocatie is er een aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt per dag genoteerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. De tijdsaanduiding wordt genoteerd met uren en minuten zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de totale aanwezigheidsduur per opvangdag.
Het gezin moet de genoteerde aanwezigheid van zijn kind bevestigen, hiervoor dient er zowel bij aankomst als bij vertrek het aanwezigheidsregister ondertekend te worden.

U heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die kinderdagverblijf Kwaak Kwaak verwerkt.
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving.
Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Ook niet onbelangrijk natuurlijk. In ruil voor onze vergoeding doen wij onze uiterste best om uw kindje een tweede warme thuis te geven, met voldoende aandacht, een uitstekende verzorging en voorziening in de basisbehoefte en de ontwikkeling van uw kindje.

Er wordt een minimum opvang van 3 volledige dagen of 4 halve dagen per week vooropgesteld om aanpassingsproblemen bij uw kindje te voorkomen.

Kwaak Kwaak is een zelfstandig kinderdagverblijf met attest van toezicht door Kind en Gezin. Jaarlijks krijgt u een fiscaal attest dat het mogelijk maakt om 100% van de kosten te recupereren van de belastingen met een maximum van €11,20 per dag en per kind (wettelijke regeling op 1 juli 2012).

Deze bedragen worden op de jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst aangepast aan de index van de consumptieprijzen volgens de formule voorzien voor de indexering voor huurprijzen van woning.

Op basis van deze dagprijs wordt een maandelijkse forfaitaire vergoeding berekend die op jaarbasis rekening houdt met 46 weken opvang. Zo gaan we uit van 6 weken afwezigheid omwille van vakantie, brugdagen, afwezigheid wegens ziekte. Door het hanteren van een maandelijkse vergoeding beperken wij anderzijds een te groot inkomensverlies tijdens de maanden waarin vele ouders hun kindjes thuishouden (juni-september).

Dit zijn onze tarieven:

• voor een hele dag (= tussen 5 en 9 uur) vragen wij €35,00
• voor een halve dag (= minder dan 5 uur) vragen wij €27,00
• voor een extra lange dag (= tussen 9 en 10 uur) vragen wij €37,00

Als inschrijvingsgeld vragen wij €300 als vergoeding voor de administratieve verwerking van uw dossier, maar ook voor het voorzien van een persoonlijk slaapzakje voor uw kindje, slabbetjes, een jaarlijks verjaardagsgeschenk en een afscheidsgeschenk. Dit bedrag dient te worden voldaan op het moment van de ondertekening van de overeenkomst.

Duur van de overeenkomst
gesloten voor onbepaalde duur. Wanneer u het contract wenst stop te zetten dient dit minstens twee maanden schriftelijk en op voorhand meegedeeld te worden, zoals dit beschreven staat in de clausule ‘opzegtermijn’.

AANDACHT: Het uitstel
De overeenkomst wordtlen van de startdatum van de opvang (bijvoorbeeld door het verlengen van de zwangerschapsrust met ouderschapsverlof of vakantiedagen) betekent voor ons een niet gebruikte opvangplaats en dus inkomensverlies. Daarom wordt er voor de periode tussen de gereserveerde datum en de werkelijke startdatum een schadevergoeding van 25% van het maandbedrag aangerekend. Indien deze schadevergoeding niet wordt voldaan, beschouwen wij dit als een annulering van de reservatie.

Het Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak verbindt zich ertoe jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest.

Het Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak verklaart een passende verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te hebben afgesloten.
Onze verzekeringen zijn afgesloten bij Verzekeringen MEEUS N.V.
Plantin en Moretuslei 285
2140 Antwerpen (Borgerhout)
03/217 06 06
Verzekeringsmakelaar: Olivier O.

Gelieve steeds de verantwoordelijken te contacteren bij klachten en/of problemen aangaande de verzorging van uw kind of de werking van het Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak.

Te bereiken op de volgende nummers en emailadressen:

Aurélie: 0495/749.801
rutaaurelie@gmail.com

Vicky: 0498/173.945
evensvicky@gmail.com

Wanneer we niet tot een oplossing komen, kan u zich te allen tijde wenden tot de klachtendienst van:

Kind & Gezin, Hallepoort 27, 1060 Brussel
Tel: 03/533 14 14
Email: klachtendienst@kindengezin.be

Voorrangsgroepen zijn kinderen:
 • van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen
 • broertjes en/of zusjes van kinderen die al reeds in de groepsopvang opgevangen worden. Kindjes uit eenzelfde familie zoals neefjes of nichtjes.
 • broertjes en/ of zusjes van kinderen die in de groepsopvang hebben gezeten.
 • met de meeste opvangdagen (bv kindje met 5 dagen heeft voorrang op kindje met 3 dagen)

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.
Elke wijziging in jouw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we je minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

Over ons

Zelfstandig Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar naast een goede verzorging van het kind ook wordt gestreefd naar een sfeer van warmte en creativiteit, zodat kinderen zich op hun gemak voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt ook uitgegaan van het eigen tempo van het kind, gebaseerd op respect voor de eigenheid van het kind.

Contactgegevens

Kinderdagverblijf Kwaakkwaak
Leugstraat 84
2630 Aartselaar

+32 478 62 39 50

info@kwaakkwaak.be